:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
ساماندهي به ميادين شهري

سیما هاشمی‌نیابه رغم وجود خاطرات زيباي فراوان، فضاهاي مردمي شهرها و روستاهاي قديمي، اغلب شهرهاي امروزي فاقد فضاهايي همچون ميدان شهري هستند، البته نگاهي به تاريخ شهرها اين نكته را بر ما آشكار مي كند كه برخي شهرهاي تاريخي، سابقه فضاهاي عمومي چون ميدان هاي شهري را دارند، اما بي توجهي به اين ميراث عظيم طي دهه هاي گذشته، موجب از بين رفتن اين فضاهاي پررونق و سرزنده شهري شده است، چرا كه آنها لزوما مكان هايي با مراجعه كنندگان خاص نبوده، بلكه محلي براي برخورد و رويارويي روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهروندان بودند.
با توجه به اينكه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تهيه طرحي قصد دارد برخي از ميدان هاي مهم تهران و برخي ديگر شهرهاي كشور را تبديل به مراكز گردشگري كند، جاي اميدواري است كه شوراهاي اسلامي شهر تهران و ساير شهرها نيز با تشكيل كميته هايي به استعداد شناسي مناطق مختلف شهري پرداخته، هويت و سرزندگي را بار ديگر در قالب ميدان هاي شهري به اين مناطق بازگرداند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری