:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
بیل بورد نماد زیبایی ساز در شهر معاصر

بهرام هوشیار یوسفی
رشد و توسعه اقتصادی شهرهای جدید در کنار نیاز به اطلاع رسانی، همچنین در آمد سازی در اقتصاد های پویای شهری،‌پدیده تبلیغات شهری را اجتناب ناپذیر می‌سازد.
billboardInDC
در این بین هر چند بعضی با نگاه به گذشته و نادیده گرفتن مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... جدید در شهرهای توسعه یافته، با صرفا اقتصادی تلقی کردن پدیده بیل برد آن را به کل رد می‌کنند،‌اما نباید فراموش کرد نگاهی صحیحی و ملهم از جایگاهی که یک بیل بورد می‌تواند حتی به عنوان یک اثر هنری به خود اختصاص دهد و نیز ارتباط گیری فرهنگی با آن به عنوان رسانه‌ای که با استفاده از فناوری می‌تواند کاملا تعاملی باشد، اندیشه ای نو را در این حوزه پایه ریزی می‌کند که نه تنها بیل برد را بد نمی‌داند بلکه سعی دارد از پتانسیل کارکرد‌های اجتماعی آن بهره گرفته،‌کنشی نو را در این راستا با خود به همراه می‌اورد؛ نگاهی نو که برخوردی توامان از اقتصاد،‌هنر و اطلاع‌رسانی شهری را پی‌گیری می‌کند.
جا دارد پدیده بیل بورد که اینروز‌ها در شهر های بزرگ ایران در حال حضوری جدی تر است، مورد بررسی مجدد قرار گرفته با فناوری روز این حوزه در جهان همراه شود. در هر حال تبلیغات شهری عنصر جدایی ناپذیر کلانشهر هاست، پس چه بهتر که به صورتی اندیشیده شده تداوم سیاست‌های فرهنگ سازانه یک مدیریت شهری آگاه باشد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری