:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
لزوم ارزيابي طرحها و برنامه هاي عمراني

الهام امینیگزارش طرحهاي عمراني ملي با جمع آوري اطلاعات در دسترس، مربوط به فعاليتهاي عمراني در سطح كشور در مورد طرحهايي كه زير نظر مستقيم وزارتخانه ها اجرا مي شود و جمع بندي اطلاعات مذكور به ترتيبي كه نتايج حاصل از مصرف اعتبار در جهت اجراي برنامه هاي عمراني مشخص گردد، تهيه مي شود. طرح عمراني مجموعه اي از عمليات و خدمات مشخص و مرتبط با هم است كه با هزينه و دوره زماني معين به منظور توليد كالا و خدمات، تسهيلات اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و امور عمومي انجام مي شود. هزينه هاي عمراني دولت در قالب يكسري طرح عمراني به مرحله اجرا در مي آيد. اين طرحها كه هر يك شامل تعدادي پروژه است مقاصد دولت را در بخش سرمايه گذاري تامين مي نمايد، از اين رو سرمايه گذاري عمدتاً در قالب همين پروژه هاي عمراني و با استفاده از بودجه عمراني تحقق مي يابد.
بدون شك اجراي اين گونه طرح ها و برنامه ها و نتايج آن، بر رفاه افراد جامعه تاثير گذار خواهند بود، زيرا نقش جهت دهنده در اقتصاد ملي و جامعه دارند. براي داشتن رشد و توسعه اقتصادي مطلوب، جلوگيري از بروز عدم تعادل و بازتابهاي تخريبي و منفي، ارزيابي طرحها و برنامه ها امري اجتناب ناپذير است. بوسيله ارزيابي، سنجش كارايي برنامه ها و فراهم كردن زمينه عقلايي براي برنامه ريزي هاي آتي صورت مي گيرد. عملي بودن، ميزان اثر بخشي، سطح عملكرد، ميزان كارايي، ميزان انطباق، معناداري هدف و غيره از جمله معياراهايي هستند كه در ارزيابي عملكرد برنامه ها مورد استفاده قرارمي گيرند.
نگاهي به روند هاي گذشته حاكي از عدم توفيق در بهره برداري به موقع و با كيفيت از طرحها ( افزايش زمان اجراي يك طرح بيش از حد استاندارد، چند برابر شدن كل هزينه ها و وجود هزاران طرح نيمه تمام) و در نتيجه تاثير منفي در كاهش رشد اقتصادي و به لحاظ هدر رفتن منابع مالي و عدم تاثيرگذاري كارامد در رشد اقتصادي كشور با بهره برداري از اين طرحها است.
به نظر مي رسد دخالت ارزيابي در فرايندهاي برنامه ريزي كشور و به طور كلي نظارت بر طرحها و پروژه هاي عمراني از كارايي لازم برخوردار نبوده است. اين در حالي است كه ارزيابي هزينه از طرحها مي تواند دلايل خاص معضلات طرحهاي عمراني روشن نمايد.
با مرتبط كردن ارزيابي با فرايند برنامه ريزي مي توان به اهدافي چون حصول اطمينان از پيشرفت به موقع پروژه ها و اجراي صحيح كيفي آنها، ارزيابي توان دستگاه اجرايي در مورد نحوه اجراي (كمي و كيفي) پروژه ها و دستيابي به ملاكها و ضوابطي براي ارزيابي كار مسئولان اجرايي، حصول اطمينان از جذب اعتبارات، هماهنگ با پيشرفت عمليات ميداني، حصول اطمينان از صرف اعتبارات در انطباق با ضوابط مورد توافق در موافقت نامه ها، ارزشيابي عملكرد پروژه ها در برنامه ها به منظور برنامه ريزي سالهاي آتي، كنترل و نظارت صحيح و يكنواخت بر اجراي پروژه ها و ايجاد تحرك در نظام اجرايي، دست يافت.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری