:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
برخي از مفاد مرتبط لايحه جامع نظام مهندسي كشور1

ث- وظايف و اختيارات سازمان‌هاي نظام مهندسي (لايحه جامع نظام مهندسي كشور)
ماده 33- هر سازمان نظام مهندسي داراي وظايف و اختيارات زير است كه بايد در اساسنامه خود نحوه انجام آنها را به وسيله اركان خود به نحوي كه معارض با مواد اين قانون نباشد، تعيين كند: 33-1- عضوگيري مهندسان واجد شرايط عضويت. 33-2- انجام امور اجرايي برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي براي مهندسان پس از فراغت از تحصيل در دو دسته عمومي و تخصصي. 33-3- معرفي واجدان شرايط عضويت در هيات ملي آزمون حرفه‌اي به شوراي توسعه مهندسي كشور. 33-4- انجام امور اداري صدور و تمديد پروانه مهندسي حرفه‌اي. 33-5- برگزاري دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي تكميلي براي مهندسان. 33-6- هم‌افزايي دانش و تجربيات مهندسي و تدوين و انتشار آنها. 33-7- تاسيس پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و آموزشگاه‌هاي تخصصي مورد نياز كاربردي حرفه با رعايت قوانين حاكم بر تاسيس اين‌گونه مراكز.
33-8 - همكاري با مراجع مسوول در تدوين، ترويج و بازنگري مقررت ملي مهندسي و حرفه‌اي و استانداردهاي فعاليت‌هاي حرفه‌اي مهندسي. 33-9- ايفاي نقش نمايندگي اعضاي خود در مذاكره با دولت، نهادهاي عمومي و مراكز آموزشي داخل و خارج كشور در زمينه مسائل علمي، آموزشي و موضوعات عام حرفه‌اي آنها. 33-10- برگزاري مسابقات و تشويق نوآوري‌ها و ابتكارات و تلاش در جهت ايجاد و حفظ فضاي رقابت سالم در محيط حرفه 33-11- كنترل مداوم بازار فعاليت‌هاي مهندسي به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم در اين بازار به ويژه در ارجاع پروژه‌هاي دولتي، شفافيت گردش اطلاعات در بازار، برقراري امكان دسترسي سالم و يكسان براي اعضا و خريداران خدمات و محصولات مهندسي، جلوگيري از ايجاد انحصار و وجود تسهيلات كافي براي ورود مهندسان حرفه‌اي جديد به بازار. سازمان موظف است در صورت مشاهده موارد خلاف مراتب را از طريق مراجع قانوني تا حصول نتيجه‌ پيگيري كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.
33-12 - اقدام و پيگيري قانوني جهت جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور مهندسي.
33-13-تنظيم روابط كار بين مهندسان حرفه‌اي با كارفرمايان و متقاضيان خدمات مهندسي با رعايت قوانين و نيز رعايت حقوق عرضه‌كننده و خريدار خدمات و محصولات مهندسي. 33-14- معرفي نماينده براي عضويت در هيات‌ها و كميسيون‌هاي تشخيص و حل اختلاف مالياتي در زمينه ماليات مشاغل مهندسي. 33-15- حمايت از حقوق مادي و معنوي مهندسان از جمله حقوق مالكيت معنوي و پيگيري موارد خلاف از مراجع رسمي. 33-16- حمايت از تشكيل، توسعه و فعاليت تشكل‌هاي مهندسي كه به تحقق اهداف اين قانون كمك مي‌كند و جلب همكاري آنان در تحقق اهداف اين قانون و استفاده از توان حرفه‌اي و تخصصي آنان. 33-17- ايفاي نقش مرجعيت تخصصي حرفه‌اي ملي براي هر يك از رشته‌ها و گروه‌هاي مهندسي در كشور. 33-18- معرفي مهندسان حرفه‌اي خبره براي ارايه نظريه كارشناسي به متقاضيان دولتي و غيردولتي و مراجع قضايي. 33-19- ارايه پيشنهاد در زمينه مسائل تخصصي و مهندسي به هر يك از قواي سه‌گانه. 33-20- قبول داوري در موضوعاتي كه داراي ماهيت فني و مهندسي است و انجام آن با استفاده از خدمات اعضاي صاحب صلاحيت و با رعايت قوانين مربوط. 33-21- ترويج و تحكيم اصول اخلاق حرفه‌اي در ميان مهندسان و صاحبان حرفه‌هاي مهندسي.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری