:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
خريد؛ سيستم فعال شهري

الهام علوی زادهخريد به عنوان يكي از مهمترين فعاليت هاي عمومي بشر، از طريق روشهاي غالب، قادر به جايگزيني اكثر جنبه هاي زندگي بشر شده است.مراكز شهري تاريخي، حومه ها، خيابانها و در حال حاضر ايستگاهها ي قطار و مترو، موزه ها ، بيمارستانها و حتي اينترنت به طور روز افزوني، تحت تاثير مكانيزمها و فضا هاي خريد، در حال شكل گيري هستند.
فرودگاهها با تبديل كردن مسافران به مصرف كنندگان، به طرز فوق العاده اي سود آور شده اند. موزه ها براي ادامه حياط خود در حال تبديل به محل خريد هستند و شهر هاي كم رونق با طرح هايي كه بيشتر به مركز خريد شبيه است احيا مي شوند.
پروسه خريد بدون يك سري اختراعات و تسهيلات كليدي نمي توانست به يك دگرگوني بدون وقفه و دائمي شهري تبديل شود.پروسه خريد بدون يك سري اختراعات و تسهيلات كليدي نمي توانست به يك دگرگوني بدون وقفه و دائمي شهري تبديل شود.اين امكانات بطور سيستماتيك، محيط پيرامون را آماده دريافت و توليد مصرفي مي كنند.
به عنوان مثال تهويه مطبوع، انواع جديدي از فضاهاي داخلي را، با قرار دادن خريدار در يك شرايط پيراموني بسيار راحت، فراهم مكند. پله برقي به عنوان يك وسيله براي پيمودن فاصله هاي رو به افزايش و ارتفاعات محيط هاي پيراموني عمل مي كند.
اين پروسه فراتر از مقياس و تكثير، با نفوذ به تمام قسمتهاي زندگي ما از طريق ابزارهايي مانند كارت اعتباري و كارت هوشمند و...در حال گسترش است و در عين حال وابسته به جريان عظيم مصرف كنندگان و كالاهاي توليدي است.
اين پروسه در ارتباط با زير ساختهاي شهري مانند مسير هاي پياده، سيستم هاي جاده اي، بزرگراهها، ايستگاهها يا وسائل ارتباط مكانيكي مانند پله برقيها يا پياده روهاي متحرك، طراحي تمام مسير هاي حركتي و ارتباطي و توقفي را در بعد شهري، تحت تاثير خود قرار داده است و نشاندهنده لزوم توجه به فعاليت هاي عمومي شهري در طراحي محدوده هاي شهري و شهر سازي است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری