:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
پیرامون اولین شهرها

هفت منطقه ی زایش شهر ی اولیه امروزه در مکان ها یی قرار دارند که جهان سوم نا میده می شود.۱)بین النهرین ۲) مصر ۳) دره ی سند ۴) جلگه ی شمال چین ۵)آ مریکای میانه ۶)آ ند مرکزی۷) جنوب غربی نیجریه. این نواحی را می توان روی هم رفته نواحی پیشا صنعتی تلقی کرد.اولین شهر های وا قعی در گاهواره های تمدن یا هلال خصیب از دره های رود خانه ای دجله فرات و نیل در خاور میانه تشکیل شده است.ظهور تمدن شهری در بین النهرین به سالهای ۳۵۰۰ـ۳۰۰۰پیش از میلاد بر می گردد. از جمله نخستین شهر ها می توان اریدو، اور، لاگاس، لارسا، کیش جمدت نصر و اوروک را بر شمرد.در مورد دره ی نیل دوره ی زمانی توسعه ی شهری به ۳۱۰۰ پیش از میلاد بر می گردد.در چین تکوین شهری به حدود ۱۵۰۰بر جلگه های آبر فتی رود خا نه ی زرد در دو مکان شهری مهم آنیانگ و جو آنگ جو آغاز شده است.در مورد آمریکای مرکزی ظاهرا مجمو عه های آئینی چون مجموعه ای که در تئوتی وا کان در مکزیک وجود دارد متعلق به حدود۱۰۰۰ سال پیش از میلاد است.در آند مر کزی سکونتگاههای متکی بر کشت ذرت و کشت و کار دیمی به ۵۰۰ سال پیش از میلاد بر می گردد.اما برخی از باستان شناسان در خصوص واقعی بودن این شهرها دچار تردیدند.آنان استدلال می کنند که این شهرها تنها کانونهایی آئینی برای مجموعه های کم تراکم روستایی ساکن در همان نواحی مجاور بوده اند.شواهدی در دست است که بنا بر آنها قلمرو های یو رو بای نیجریه ی کنونی تا اندازهای ناحیه ی بعدی در نسل اولیه ی شهری به شمار می آید.نظر بر این است که توسعه ی اولیه ی مراکز آئینی که ممکن است پیشینه ی آنها به پایان هزاره ی اول میلادی برسد در نیجریه واقع باشد.اعتقاد بر این است که نواحی دیگر توسعه ی شهری مانند کرت ،جنوب شرقی آسیا و اتروریاجملگی ثانوی اند و از هفت ناحیه نسل اولیه ی شهری مشتق می شوند.


پینوشت:
پاتر، رابرت و لوید ایونز ،سلی:ترجمه ی کیو مرث ایراندوست و دیگران،شهر در جهان در حال توسعه:سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:تابستان ۱۳۸۴:صص ۵۳و۵۴

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری