:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
يكشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
تامين رفاه اجتماعي در گرو تحقق شهر الكترونيك است

مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران اعلام كرد اصلي‌ترين مشكل راه‌اندازي شهر الكترونيك، وجود نداشتن نهاد راهبري مقتدر و با اراده قوي و قدرت تصميم‌گيري فراگير است.
مهندس علي اصغر قائمي در گفت و گو با خبرگزاري شهر به تشريح ضرورتها، ملزومات و مشكلات تحقق شهر الكترونيك در ايران پرداخت.
* تعريف شما از شهر الكترونيك چيست و اين شهر چه ويژگي‌هايي دارد؟
شهر الكترونيك عبارت است از قضايي مجازي كه بدون محدوديت در زمان و مكان و فارغ از مشكلات ناشي از عوامل بيروني و محيطي مانند حمل و نقل و ترافيك، متصديان پاسخگو و امثال آن، اطلاعات و خدمات به صورت شبانه‌روزي و آنلاين از طريق شبكه، در اختيار شهروندان قرار گيرد. بديهي است اينترنت بهترين محيط شبكه‌اي براي انتشار اطلاعات و خدمات مي‌باشد. هرچند صور ديگري نيز متصور مي‌باشد كه كمتر داراي توجيه اقتصادي و فني مي‌باشند.

* به نظر شما تدوين سياست‌هاي كلي در اين شهر بايد بر عهده چه سازماني باشد؟
با توجه به اينكه متولي اصلي سياست‌گذاري شهرهاي شوراي اسلامي شهر است كه منتخبين مردم نيز مي‌باشند، بديهي است اين شورا به عنوان نهاد راهبري شهر، مي‌تواند نقش موثري در ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها با محوريت شهرداري داشته باشد و خوشبختانه وظايف شهرداري‌ها و حوزه پوشش مسووليت آنها نيز اين امكان را فراهم ساخته است.

* آيا تهران را با توجه به زيرساخت‌هايش مي‌توان به شهر الكترونيكي مبدل ساخت؟
پاسخ اين سوال مثبت است اما بايد به نكات ظريفي مانند توسعه زيرساخت ارتباطي، آموزش شهروند الكترونيك، كاهش هزينه‌هاي دسترسي، اصلاح فرآيندهاي درون سازماني براي كوتاه‌تر شدن مسير فعاليت‌ها، ارتباط بين سازمان‌ها براي حذف اقدامات اضافي و موازي مانند احراز هويت، توجه به امنيت در حوزه فعاليت‌هاي مجازي و به تبع آن توسعه اعتماد جمعي و ... به طور كاملاً جدي پرداخت. اما از همه مهمتر توسعه خدمت و اطلاعات الكترونيك است كه شرط اصلي موفقيت در اين بخش به اراده مديران بستگي دارد.

* ارتباط بين شهر الكترونيك و دولت الكترونيك چيست؟
با توجه به تعاريف متداول از مفاهيم چهارگانه G2C و G2B و G2E و G2G شايد بتوان به طور ساده تعريف و تمايز بين شهر الكترونيك و دولت الكترونيك را در تفكيك چهار موضوع فوق دانست، يعني فعاليت در حوزه G2C و G2B را ماموريت و مسووليت شهر الكترونيك دانست و دولت الكترونيك جامع همه مفاهيم تصور كنيم. به تعبير ديگر شهر الكترونيك جزيي از كل است.

* مشكلات راه‌اندازي شهر الكترونيك در ايران را چه مي‌بينيد؟
به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين مشكل در راه‌اندازي شهر الكترونيك، عدم وجود نهاد راهبري مقتدر و با اراده قوي و قدرت تصميم‌گيري فراگير مي‌باشد. لكن عواملي همچون توسعه خدمات الكترونيك، بستر سازي فرهنگي و آموزش شهروند الكترونيك، بسترسازي فرهنگي و آموزش شهروند الكترونيك، امنيت در شهر الكترونيك، تدوين و اجراي قوانين و مقررات شهر الكترونيك، زيرساخت‌هاي مورد نياز از جمله اينترنت پرسرعت و امكانات سخت‌افزاري بسيار موثرند.

* ارتباط آلودگي هوا و شهر الكترونيكي چگونه است؟
بيش از 80 درصد آلودگي هواي شهرها ناشي از خروج گازهاي زيان‌آور محيطي از خودروها است. اقدام در جهت كنترل آلودگي هواي شهرها از طرق مختلف نظير تغيير نوع سوخت خودروها به مواد با آلايندگي كم يا طرح استفاده از خودروهاي همگاني و طرح‌هايي نظير زوج و فرد يا طرح ترافيك يا سازمان اجرايي بسيار زياد با صرف هزينه‌هاي بسيار زياد است و يا مصارف كوتاه مدت خواهند داشت. بهترين راه حل راه حلي است كه منجر به كاهش تقاضاي سفر در ميان شهروندان گردد كه اين موضوع به دليل ويژگي‌هاي خاص شهر الكترونيك در آن مستتر است و به همين دليل در راه كاهش آلودگي هواي شهرها اقدام در جهت ايجاد شهر الكترونيك است و ميان توفيق ايجاد شهر الكترونيك در همه زمينه‌هاي آن و كاهش آلودگي هواي شهرها رابطه مستقيم وجود دارد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری