:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
الزام شهرداري تهران به انجام مطالعه و طراحي و تدوين طرح ايجاد شهر دانش و طبيعت

مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران
مــاده واحده : " در پاسخ به اعتراض به شماره 17538/1 به تاریخ 30/11/87 فرمانداري تهران به متن مصوبه « الزام شهرداري تهران به انجام مطالعه و طراحي و تدوين طرح ايجاد شهر دانش و طبيعت » ـ تصویبی در يكصد و شصت و سومين رسمی ـ علنی ـ عادي شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ) منعقده به تاريخ هشتم بهمن‌ماه سال 1387 ـ ابلاغی به شماره 18432/1217/160 به تاریخ 14/11/87" متن ماده واحده مصوبه صدرالذكر به شرح ذيل اصلاح مي‌شود : "ماده واحده: با استناد به وظايف قانوني مندرج در برنامه چشم انداز بيست‌ساله کشور و برنامه جامع شهر تهران و در جهت ارتقاء فرهنگ و حس دانش دوستی، جستجوگری علمی و ايجاد نشاط و انگیزه برای یادگیری و پیشرفت های علمی، هم‌چنین ایجاد آگاهی و انگیزه برای حفاظت از محیط زیست و شناخت قوانین حاکم بر طبیعت و حیات کره مسکون، شهرداری تهران مکلف است براساس راهنماي پيوست و با همكاري بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به ويژه سازمان محيط زيست استان تهران، در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و استفاده از تمامي دستاوردها و مطالعات قبلي و منابع موجود نسبت به موارد زیر جهت ايجاد شهر دانش و طبيعت به صورت واقعی و مجازی اقدام نموده و پس از انجام مطالعات جامع، طرح لازم را با جزئيات اجرايي در قالب لايحه جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد : الف ـ انجام مطالعات اولیه ب ـ تهیه زمین مورد نیاز طرح ج ـ انجام مطالعات جامع همراه با جزئيات اجرايي د ـ تشکیل هیات امناء "

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری