:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P فرهنگ شهروندی
متن پيشنهادي نظام‌نامه نحوه فعاليت هيأت رئيسه گروه تخصصي معماري

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با متن زیر به آدرس memary@tceo.ir ارسال نمایید.


بنام يگانه معمار هستي
متن پيشنهادي نظام‌نامه نحوه فعاليت هيأت رئيسه گروه تخصصي معماري
1ـ مقدمه:
ـ این نظام نامه به منظور حسن اجرای ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند های پ، ت و ث ماده 50 و بند 37 ماده 73 و نیز مواد 77، 78 و 79 و تبصره های ا و 2 و 3 ذیل ماده اخیرالذکر و بند الف ماده 80 از آئین نامه اجرایی آن و نیز در راستای نیل به اهداف قانون یاد شده، برای تضمین ارتقاء کیفی خدمات علمی، تخصصی ـ مشورتی و بررسی گروه، پیشنهادها، طرح‌ها، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها جهت ارائه به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همكاري تخصصي با سایر کارگروه‌ها، تهیه و تدوین شده است.
2ـ اهداف:
ــ هدف گروه فراهم آوردن شرایط لازم به منظور:
2ـ1ـ تقویت، توسعه و ترویج فرهنگ و ارزش های ایرانی و اسلامی در معماری و طراحی محیط زیست بطور کلی.
2ـ2ـ ترویج اصول معماری پایدار برای اعتبار و اعتلای حرفه معماری و نیز تحکیم موقعیت اجتماعی گروه.
2ـ3ـ ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه معماری.
2ـ4ـ تنسیق امور مربوط به خدمات و حرفه معماری، کمک به تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات معماری و نیز تنظیم روابط بین صاحبان حرفه معماری و کارفرمایان.
2ـ5ـ افزایش آگاهی های علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی صاحبان حرفه معماری.
2ـ6ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت صاحبان حرفه معماری.
2ـ7ـ جلب مشارکت فنی ـ حرفه ای در گروه.
2ـ8ـ تأمین موجبات حق اظهارنظر حرفه ایـ تخصصی معماری در طراحی محیط زیست.
3ـ موضوع فعاليت:
1ـ هیأت برای تأمین اهداف یاد شده در ماده 2 این نظام نامه و با رعایت قانون و آئین نامه و نیز سایر نظام‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های نظام مهندسی استان به شرح زیر اقدام می‌کند:
3ـ1ـ کمک به تهیه و تدوین الزامات معماری از مباحث مقررات ملی ساختمان.
3ـ2ـ کمک به سیاست و هدف گذاری و نیز تصمیم گیری در بخش های مختلف حرفه معماری.
3ـ3ـ برقراری انضباط و انتظام بخشی امور فنیـ مهندسی و صنفی گروه.
3ـ4ـ هدایت، حمایت، نظارت و کنترل و بازرسی و نیز تدقیق بر حسن اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان به طور کلی و نیز الزامات معماری بالاخص در بخش های حرفه معماری.
3ـ 5 ـ همكاري در مشاوره و حل اختلاف و نیز کارشناسی نسبت به کلیه امور مربوط به معماري.
3ـ6 ـ کارشناسی و ابراز نظرات و پیشنهادات تخصصی ـ مشورتی معماری، که حسب مورد از سوی ارکان نظام مهندسی استان، ارجاع می شود.
3ـ7ـ کمک به تهیه و تدوین مباحث مختلف آموزش حرفه ای گروه و چگونگی برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی، جمع آوری آمار و اطلاعات فن آوری های نوین در صنعت ساختمان.
3ـ 8 ـ ایجاد مرکز اسناد و مدارک فنی معماری.
3ـ9ـ تحقیق، پژوهش و ارتباط نزدیک و مستمر با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای چگونگی تدوین دروس و نحوه آموزش معماری.
3ـ10ـ فراهم ساختن زمینه همکاری با انجمن ها، تشکل ها و کانون های حرفه ایـ تخصصی و صنفی معماری با گروه و نظام مهندسی استان.
3ـ11ـ حمایت از فعالیت های با ارزش معماری و همکاری با نظام مهندسی استان در زمینه برگزاری مسابقات معماری و نمایشگاه های تخصصی صنعت ساختمان.
3ـ12ـ بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات متقابل صاحبان حرفه معماری با کارفرمایان، بهره برداران، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه، نهادها و سازمان ها و سایر مراجع ذیربط در مقیاس کلان و خرد و ارائه راه کارهای مناسب.
3ـ13ـ مشاركت در تأمین تسهیلات و خدمات برای گروه نظیر:
3ـ13ـ1ـ حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه ای گروه.
3ـ13ـ2ـ ارائه خدمات مشاوره فنی، اجرائی، حقوقی و مالی.
3ـ13ـ3ـ تهیه لوح های فشرده آموزشی و انتشار مقالات علمی، فنی و تخصصی.
3ـ13ـ4ـ تسهیل امور مالیاتی و تأمين اجتماعي از طریق شرکت در کارگروه های مالیاتی و تأمين اجتماعي.
3ـ14ـ کمک به تشکیل کارگروه نظام پیشنهادات و همکاری با آن.
4ـ گروه‌هاي كاري:
هيأت رئيسه گروه تخصصي، حسب مورد نسبت به تشكيل زيركميته‌هاي مختلف در موضوعات مربوط به وظائف هيأت رئيسه گروه تخصصي و ارجاع امور مربوط به آنها اقدام خواهد كرد.
5 ـ وظايف هيأت رئيسه گروه تخصصي:
5 ـ1ـ برنامه‌ریزی به صورت موردی، مقاطع زمانی، دوره‌ای.
5 ـ2ـ برنامه‌ریزی برای نحوه تأمین درآمدها و انجام هزینه ها در قالب بودجه مصوب.
5 ـ3ـ تهیه بانک اطلاعاتی اعضا گروه و تجزیه و تحلیل‌های لازم نسبت به آن.
5 ـ4ـ بازنگری دائمی تشکیلات سازمانی گروه و بهینه‌سازی مستمر در جهت ارتقا امور گروه.
5 ـ5 ـ طراحی و برنامه‌ریزی برگزاری مسابقات معماری.
5 ـ6 ـ طراحی و برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتب، نشریات، نرم‌افزار، مصالح، لوازم و تجهیزات استاندارد نوین ساختمانی.
5 ـ7ـ طراحی و برنامه‌ریزی نحوه تشکیل همایش‌های علمی ـ کاربردی، کارگاه‌های تخصصی، سخنرانی‌ها و فعالیت در زمینه‌های مطبوعاتی و وسائل ارتباط جمعی در زمينه روزهای خاص معماری.
5 ـ 8 ـ کمک به تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان و بازنگری در بازه های زمانی خاص.
5 ـ9ـ کمک به تهیه و تدوین دستور العمل های اجرائی خدمات معماری درساخت وسازهای شهری
5 ـ10ـ کمک به تهیه وتدوین ضوابط و مقررات تأمین امنیت شغلی و حیثیت حرفه‌ای و شئونات اجتماعی گروه.
5 ـ11ـ تهیه و تدوین ضوابط دستورالعمل کارشناسی حرفه معماری.
5ـ12ـ کمک به بازنگری دائمی قانون، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها ونظام‌نامه‌های مرتبط با گروه.
5ـ13ـ کمک به‌تهیه وتدوین شرح‌خدمات وقراردادهای لازم معماری در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در ساخت و سازهای شهری.
5ـ14ـ همکاری و ارتباط با دفاتر نمایندگی و دفاتر مشاوره و راهنمایی نظام مهندسی ساختمان استان، موضوع بند 33 ماده 73 آیین‌نامه.
5ـ15ـ همکاری و ارتباط با هیأت رئیسه سایر گروه‌های تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان و نیز گروه تخصصی معماری نظام مهندسی ساختمان استان‌ها.
5 ـ16ـ همکاری وارتباط با تشکل ها ، انجمن ها ، کانون های حرفه ای مهندسی ، علمی وصنفی.
5ـ17ـ کمک به تهیه و تدوین نظام جامع آموزش علمی، عملی، کاربردی و حرفه‌ای معماری.
5ـ18ـ کمک به تهیه و تدوین نظام جامع باز آموزی و کار آموزی و نیز نحوه صدور و تمدید پروانه اشتغال معماری و ارتقاء پایه.
5ـ19ـ کمک به تهیه و تدوین روش ها ی ارزشیابی و تشخیص صلاحیت علمی و عملی گروه.
5ـ20ـ کمک به تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و محتوای نمایشگاهای تخصصی معماری شامل:
5ـ20ـ1ـ نشریات وکتب.
5ـ20ـ2ـ نرم افزار.
5ـ20ـ3ـ مصالح، لوازم و تجهیزات ساختمانی.
5ـ21ـ کمک به بازآموزی، کارآموزی حرفه ای معماری.
5ـ22ـ کمک به ارزشیابی صلاحیت علمی و عملی گروه.
5ـ23ـ ترویج شاخص های مهم معماری اعم از طراحی ، مدیریت و کنترل پروژه ، استفاده از مصالح با فن آوری‌های نوین در ساخت وسازها.
5ـ24ـ انتشار کتب و نشریات و تهیه و تدوین مقالات مختلف برای درج در نشریه پیام نظام مهندسی.
5ـ25ـ کمک به برگزاری آموزش های تکمیلی و تخصصی در دوره های کوتاه مدت و صدور گواهینامه.
5ـ26ـ کمک به برگزاری دوره های پژوهشی معماری با کمک سازمان ها، موسسات و نهادهای دانشگاهی.
5ـ27ـ ایجاد دفاتر مشاوره دانش جویان معماری در دانشکده های معماری.
5ـ 28ـ معرفی نماینده به دفاتر نمایندگی و مشاوره وراهنمایی در مناطق شهرداری ها.
5ـ29ـ مشاوره به معماران کارآموز ،پایه سه و کاردانها.
5ـ30ـ مشاوره به شورای انتظامی استان.
5ـ31ـ تأمین بیمه مسئولیت حرفه ای ، بیمه شغلی ، بیمه حوادث کارگاهی ، بیمه تمام خطر مقاطعه کاری، بیمه عمر ، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی برای گروه.
5ـ32ـ فراهم آوردن شرایط اخذ وام برای تأسیس و تجهیز دفتر معماری.
5ـ33ـ فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری معماران در بخش های صنعت ساختمان از طریق تشکیل تعاونی‌ها.

----
منبع (در تاریخ انتشار): http://tceo.ir/majorgroups/memari.aspx

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری